Cymraeg i Bawb

Hwyl byw bywyd mewn dwy iaith neu fwy!

Rydym yn creu Cymru lle mae pawb yn rhydd i ddysgu a siarad Cymraeg. Os ydych chi’n diddori mewn addysg cyfrwng Cymraeg, dewch i mewn.

Hero Image
Hero Image

Amdanom Ni

Y Bartneriaeth Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg De-ddwyrain Cymru a Llio Elgar fel y Pencampwr sy’n gyfrifol am Cymraeg i Bawb – ymgyrch hybu addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllen Mwy

Addysg Gymraeg

Ydych chi a’ch plant yn diddori mewn siarad Cymraeg ac yn meddwl am ba ysgol hoffen nhw fynd iddi? Bwriwch olwg ar dudalen eich ardal lleol i ddod o hyd i fwy, ar y Chwiliadur ysgolion i ddod o hyd i ysgolion lleol neu ar ein tudalen Profiadau i weld plant yn mwynhau siarad Cymraeg.

Darllen Mwy

Hero Image
Hero Image

Profiadau

Dewch i mewn i weld plant a phobl ifanc yn dysgu a siarad Cymraeg!
Hefyd - syniadau am sut i hybu addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllen Mwy

Bywyd yn Gymraeg

Mae’n hwyl byw bywyd mewn dwy iaith neu fwy! Gwyliwch, gwrandewch, ymunwch a chreuwch!

Darllen Mwy

Hero Image