Cymraeg i Oedolion yn Sir Gr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Croeso i cymraegibawb.cymru Ceredigion | Powys | Sir Gâr

Rhestrir cyrsiau Ceredigion, Powys a Sir Gâr ar y wefan yma nawr.


Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

Dysgwyr Sir Gâr - Mae Prifysgol Aberystwyth wedi newid teitlau rhai o'r cyrsiau lefel uwch yn Sir Gâr er mwyn bod yn gyson gyda'r ddarpariaeth ym Mhowys a Cheredigion. Dyma daflen sy'n esbonio beth yw'r newid: Cyrsiau Uwch Prifysgol Aberystwyth yn Sir Gâr, 2016-17

Cyrsiau Byrion 2017

Ysgolion haf

Ysgol Haf Aberystwyth
Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth
5-7 Gorffennaf 2017
09:30 - 15:30
£25/£17 (gostyngiad) am 3 diwrnod

Ysgol Haf Aberhonddu
11-13 Gorffennaf 2017
09:30 - 15:30
£25/£17 (gostyngiad) am 3 diwrnod

Ysgol Haf y Drenewydd
Grŵp NPTC Campws y Drenewydd
12-14 Gorffennaf 2017
09:30 - 15:30
£25/£17 (gostyngiad) am 3 diwrnod

Ysgol Haf Sir Gâr
Yr Atom
12-14 Gorffennaf 2017
09:30 - 15:30
£25/£17 (gostyngiad) am 3 diwrnod

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth
Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth
31 July - 25 Awst 2017
09:00 - 17:00 Llun i Gwener
£335 4 wythnos ddibreswyl

Cwrs Cymraeg Proffesiynol
P5 Prifysgol Aberystwyth
14-18 Awst 2017
09:00 -17:00 Llun i Gwener
£185 (ddibreswyl)Newyddion


eist dysg

Canlyniadau Eisteddfod y Dysgwyr 2017
Lluniau o'r cystadlu
31 Mawrth 2017
Theatr Felin-fach


Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2017
Ysgoloriaeth i unigolyn sy'n byw yng Nghymru ac sydd am fynychu'r Cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth am bedair wythnos yn ystod 2017.
Dyddiad cau i wneud cais: 12 Mai 2017

Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

Beth Amdani? 2017 Cystadlaethau i Ddysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017
Dyddiad cau i Dysgwr y Flwyddyn 2017: 11 Mawrth 2017
Dyddiad cau cyfansoddi: 1 Ebrill 2017
Dyddiad cau llwyfran: 1 Mai 2017Cwrs Haf Dwys 2016

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth


Cofrestru am newyddion

Cofrestru am ddiweddariadau am ddigwyddiadau a chyrsiau ar gyfer dysgwyr yn eich ardal.
Enw / Name
Lefel eich dosbarth / Level of your class
Lleoliad dosbarth delfrydol/ Ideal class location
Cyfeiriad / Address
Cod post / Postcode
Sir / County
Ffôn / Phone
e-bost / e-mailRhowch y nodau yn y delwedd uchod yn y blwch isod.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol


Côd
 
Cysylltu ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu