Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Rhestrir cyrsiau Ceredigion, Powys a Sir Gâr ar y wefan yma nawr - gweler isod.


Ffurflen Gofrestru
Gallwch gofrestru trwy fynychu un o'r sesiynau cofrestru a gynhelir ledled y Canolbarth yn ystod mis Medi - edrychwch amdanom yn eich archfarchnad leol.

Neu, cwblhewch y ffurflen berthnasol:

Dysgwyr Ceredigion a Phowys (wedi ei nodi yn PA neu CSC fel darparwr)

Defnyddiwch y ffurflen ymaelodi Prifysgol Aberystwyth. Mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys tri thymor sy'n 10 wythnos o hyd.

Sir Gâr - Cyrsiau Dwys ac Uwch (wedi ei nodi yn PA fel darparwr)

Defnyddiwch y ffurflen ymaelodi Prifysgol Aberystwyth. Mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys tri thymor sy'n 10 wythnos o hyd.

Sir Gâr - Cyrsiau 2 awr yr wythnos (Mynediad, Sylfaen, Canolradd) (wedi ei nodi yn CSG fel darparwr)

Defnyddiwch y ffurflen gais Cyngor Sir Gâr.

Pan fyddwch wedi cwblhau ac arwyddo'r ffurflen mewn INC, rhaid dychwelyd y ffurflen i'r darparwr perthnasol. Gellir dod o hyd i gyfeiriadau'r darparwyr ar y dudalen Ein Partneriaid neu ar y ffurflen ymaelodi. Mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys tri thymor sy'n 10 wythnos o hyd. Gallech gael gostyngiad trwy dalu'r ffi cyfan ar ddechrau'r cwrs. Cysylltwch â'ch darparwr am gadarnhad.

Chwilio am: Sadyrnau siarad a chyrsiau hirach;    Darganfuwyd 46 cwrs:

LefelTeitl y cwrs (Côd)LleoliadDydd / AmserDyddiad dechrau
Hyd (sesiynau'r flwyddyn)
Ffi'r tymor:
llawn/gostyngiad
Darparwr
 Ysgol Chwefror (NP200
manylion)
Aberhonddu, Grwp NPTC Bannau BrycheiniogLlun-Mawrth
09:30-15:30
20/02/17 (2)£20/£12PA
 Ysgol Basg (NP206
manylion)
Aberhonddu, Grwp NPTC Bannau BrycheiniogLlun-Mawrth
09:30-15:30
10/04/17 (2)£20/£12PA
 Ysgol Haf (NP306
manylion)
Aberhonddu, Grwp NPTC Bannau BrycheiniogMaw-Iau
09:30-15:30
11/07/17 (3)£25/£17PA
 Y Cwrs Haf (NA190
manylion)
Aberystwyth, Hen GolegLlun-Gwen
09.00-17.00
31/07/17 (20)Cais am bris/Phone for feePA
 Ysgol Haf (NA300
manylion)
Aberystwyth, Hen GolegMer-Gwe
09.30-15.30
05/07/17 (3)£25/£17PA
 Gwener Arholiadau (NA306
manylion)
Aberystwyth, Hen GolegGwener
09.30-15.30
19/05/17 (1)£10/£6PA
 Ysgol Basg (NA312
manylion)
Aberystwyth, Hen GolegMaw-Mer
09.30-15.30
25/04/17 (2)£20/£12PA
 Sadwrn Siarad (NC100
manylion)
Caerfyrddin, Yr AtomSadwrn
09:30-15:30
10/12/16 (30)£10/£6PA
 Sadwrn Siarad (NC200
manylion)
Caerfyrddin, Yr AtomSadwrn
09:30-15:30
11/03/17 (30)£10/£6PA
 Ysgol Basg (NC206
manylion)
Caerfyrddin, Yr AtomMaw-Mer
09:30-15:30
11/04/17 (30)£20/£12PA
 Ysgol Haf (NC300
manylion)
Caerfyrddin, Yr AtomMer-Gwe
09:30-15:30
12/07/17 (30)£25/£17PA
 Gwener Siarad (NK140
manylion)
Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
18/11/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Siarad (NK141)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
18/11/16 (1)£10/£6CSC
 Ysgol Ionawr (NK200
manylion)
Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
27/01/17 (1)£10/£6CSC
 Sadwrn Siarad (NJ105
manylion)
Y Drenewydd, Ysgol Dafydd LlwydSadwrn
09:30-15:30
19/11/16 (1)£10/£6PA
 Ysgol Haf (NJ311
manylion)
Y Drenewydd, Grwp NPTC Campws Y DrenewyddMer-Gwe
09:30-15:30
12/07/17 (3)£25/£17PA
 Ysgol Ionawr (NJ200
manylion)
Y Trallwng, Canolfan Buttington TrewernSadwrn
09:30-15:30
21/01/17 (1)£10/£6PA
 Ysgol Basg (NJ300
manylion)
Y Trallwng, Canolfan Buttington TrewernIau-Gwener
09:30-15:30
20/04/17 (2)£20/£12PA
 Ysgol Adolygu (NJ306)Y Trallwng, COWSHACCSadwrn
09:30-15:30
20/05/17 (1)£10.00/£6.00PA
 Gwener Adolygu Arholiad (NK306)Aberystwyth, Hen GolegGwener
09:30-15:30
19/05/17 (1)£10/£6CSC
 Gwener Adolygu Arholiad (NK307)Aberystwyth, Hen GolegGwener
09:30-15:30
19/05/17 (1)£10/£6CSC
 Gwener Cicio'r Cof (NK132
manylion)
Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
30/09/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Cicio'r Cof (NK133)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
30/09/16 (1)£10/£6CSC
 Ysgol Ionawr (NK201)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
27/01/17 (1)£10/£6CSC
 Paratoi Arholiad Mynediad (CYM-PM-031)Llandeilo, Canolfan Addysg GymunedolSad
09:30-16:00
21/01/17 (1)£6/( - )CSG
 Paratoi Arholiad Mynediad (CYM-PM-032)Llandeilo, Canolfan Addysg GymunedolSad
09:30-16:00
03/06/17 (1)£6/( - )CSG
 Adolygu Arholiad Sylfaen (NP312)Aberhonddu, Grwp NPTC Bannau BrycheiniogSadwrn
09:30-16:00
20/05/17 (1)£10.00/£6.00PA
 Gwener Adolygu Arholiad (NK308)Aberystwyth, Hen GolegGwener
09:30-15:30
19/05/17 (1)£10/£6CSC
 Gwener Adolygu Arholiad (NK309)Aberystwyth, Hen GolegGwener
09:30-15:30
19/05/17 (1)£10/£6CSC
 Gwener Cicio'r Cof (NK134)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
30/09/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Cicio'r Cof (NK135)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
30/09/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Siarad (NK142)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
18/11/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Siarad (NK143)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
18/11/16 (1)£10/£6CSC
 Ysgol Ionawr (NK202)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
27/01/17 (1)£10/£6CSC
 Ysgol Ionawr (NK203)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
27/01/17 (1)£10/£6CSC
 Paratoi Arholiad Sylfaen (CYM-PS-033)Llandeilo, Canolfan Addysg GymunedolSad
09:30-16:00
10/06/17 (1)£6/( - )CSG
 Gwener Adolygu Arholiad (NK310)Aberystwyth, Hen GolegGwener
09:30-15:30
19/05/17 (1)£10/£6CSC
 Gwener Cicio'r Cof (NK136)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
30/09/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Siarad (NK144)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
18/11/16 (1)£10/£6CSC
 Ysgol Ionawr (NK204)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
27/01/17 (1)£10/£6CSC
 Adolygu Arholiad Canolradd (CYM-AC-035)Llandeilo, Canolfan Addysg GymunedolMaw
17:30-19:30
25/05/17 (1)£8/( - )CSG
 Paratoi Arholiad Canolradd (CYM-PC-034)Llandeilo, Canolfan Addysg GymunedolSad
09:30-16:00
03/06/17 (1)£6/( - )CSG
 Gwener Adolygu Arholiad (NK311)Aberystwyth, Hen GolegGwener
09:30-15:30
19/05/17 (1)£10/£6CSC
 Gwener Cicio'r Cof (NK137)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
30/09/16 (1)£10/£6CSC
 Gwener Siarad (NK145)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
18/11/16 (1)£10/£6CSC
 Ysgol Ionawr (NK205)Felin-fach, Theatr Felin-fachGwener
09:30-15:30
27/01/17 (1)£10/£6CSC
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu