Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Dyma'r cam cyntaf ar y daith i ddysgu Cymraeg.

Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

Cymraeg i'r Teulu


David a Karen Irish
A yw eich plant yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol? Dyma eich cyfle i ddysgu neu wella eich Cymraeg er mwyn helpu'r plant gyda gwaith ysgol, neu i sgwrsio yn Gymraeg gyda pherthnasau.
Cyrsiau Cymraeg i Rieni yn Ysgolion Ceredigion Mae Cyngor Sir Ceredigion yn trefnu cyrsiau Cymraeg i Rieni yn ysgolion Ceredigion. Wnewch chi roi gwybod iddynt os oes gennych chi ddiddordeb i fynychu cwrs yn ysgol eich plentyn/plant. Mae'r cyrsiau hyn i oedolion yn unig. Cysylltwch â'r Cyngor ar neu 01545 572715.

Gweithgareddau Cymraeg


Taith Tyddewi
Mae ymarfer eich Cymraeg yn holl bwysig. Rydym yn trefnu ac yn hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg ledled y Canolbarth ble gallwch siarad yr iaith. Digwyddiadau fel boreau coffi, teithiau cerdded, nosweithiau adloniant. Bydd eich bywyd cymdeithasol yn brysur tu hwnt!

 

Cymraeg yn y Gweithle


Cymraeg yn y Gweithle
Mae dysgu Cymraeg yn creu cyfleoedd newydd i gwmnïau a'u gweithwyr. Mae gennym dîm o diwtoriaid profiadol sy'n gweithio'n agos â chyflogwyr, ym mhob sector ledled y Canolbarth i greu ac i ddysgu cyrsiau Cymraeg sydd wedi eu teilwra i gwrdd â gofynion penodol. Cynhelir y dosbarthiadau yma yn y gweithle, yn ystod oriau swyddfa.

Cyrsiau Cymraegwelsh class Mae hi'n bosib dysgu Cymraeg yn gyflym drwy fynychu cyrsiau dwys, neu drwy ddilyn llwybr mwy hamddenol. Ble bynnag yn y canolbarth rydych yn byw - o Aberteifi i Flaenau Ffestiniog; o Aberystwyth i'r Drenewydd; o'r Trallwng i Aberhonddu, rydym yn gobeithio fod gennym gwrs sy'n addas i chi. 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu