Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Cwrs Haf Dwys Aberystwyth 2017

31 Gorffennaf 2017 - 25 Awst 2017


Cwrs Haf Dwys 2017Cwrs Haf 2017 Dyma daflen hyrwyddo'r cwrs nesaf, a ffurflen
gofrestru.

Gweithgareddau Dysgu Ychwanegol yn y Cwrs Haf Dwys, Awst 2017.

Cwrs Cymraeg Proffesiynol 2017 14-18 Awst, Prifysgol Aberystwyth

Yn ystod mis Awst, mae Cwrs Haf Dwys ar gael yn Aberystwyth. Cwrs sy'n fis o hyd sydd wedi helpu degau a channoedd o fyfyrwyr, o bob cornel o'r byd i ddysgu neu gwella eu Cymraeg.

Cwrs yw hwn ar gyfer ystod eang o ddysgwyr – o'r rhai ag ychydig iawn o Gymraeg neu ddim Cymraeg o gwbl i'r rhai sy'n rhugl ond sydd am wella ansawdd eu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig. I ddechreuwyr, dyma gyfle i feistroli sgiliau cyfathrebu sylfaenol yn yr iaith o fewn cyn lleied o amser ag y bo modd, ac y mae'n gyfle i bawb i gymryd camau breision ymlaen i feistroli'r Gymraeg. I'r diben hwn, mae'r amserlen yn ddwys iawn. Fodd bynnag, bydd digon o amser i adolygu ac ymarfer y sgiliau iaith a feithrinir ar y cwrs.

Mae'r cwrs yn rhedeg am 4 wythnos ond mae croeso ichi fynychu wythnos neu ddwy os bydd hynny'n fwy cyfleus ichi. Noder os gwelwch yn dda fod y Cwrs yn dilyn cwrslyfr, ac felly, os byddwch yn dechrau lefel newydd neu'n ddechreuwr pur, bydd angen ichi fynychu'r cwrs o'r wythnos gyntaf. Os adolygu yr hoffech ei wneud, gallwch fynychu pa wythnos/au bynnag sydd orau i chi.

Mae gweithgareddau dysgu anffurfiol yn cael eu plethu i mewn i'r dysgu. Am fwy o wybodaeth, ewch i Amserlen Gweithgareddau Dysgu Anffurfiol. Gobeithir y bydd y gweithgareddau hyn yn eich annog i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan i'r ystafell ddosbarth a hefyd yn eich dysgu am ddiwylliant Cymru.

Pwyslais y cwrs yw ar siarad yr iaith - pedair wythnos cyfan i drochi eich hunain yn yr iaith a'r diwylliant, yn Aberystwyth sydd yn dref mewn ardal hynod o dlws ar fae Ceredigion. Trefnir gweithgareddau ymarferol i chi allu siarad Cymraeg yn ystod y dydd a'r nos, wedi eu plethu i mewn i'r gwaith dosbarth (9-5 Llun i Gwener).

Byddwch mewn dosbarth sy'n addas i'ch gallu i siarad Cymraeg ble byddwch yn gwneud llu o ffrindiau newydd ac ennill llwyth o brofiadau newydd.

I gael cip olwg o lleoliad y Cwrs Haf, y cyfleusterau bwyta a llety gwelwch yma:
virtual-tour

Aberystwyth - yr ardal

Lefelau
Os ydych yn ansicr am eich lefel, rhowch wybod, a gallwn drefnu eich bod yn siarad â'r Tiwtor-drefnydd er mwyn helpu penderfynu pa lefel sydd yn fwyaf addas ar eich cyfer.

Llety
Am fanylion pellach o ran cost, math o ystafell, ac ati, cysylltwch â'r Ganolfan ar 01970 622236 neu e-bostiwch

Beth yw'r gost i fynychu?
Rhestr o'r costau i fynychu Cwrs Haf 2017.

Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2017
Ysgoloriaeth i unigolyn sy'n byw yng Nghymru ac sydd am fynychu'r Cwrs Haf Dwys yn Aberystwyth am bedair wythnos yn ystod 2017.
Dyddiad cau i wneud cais: 12 Mai 2017

Ffoniwch 0800 876 6975 i ddarganfod mwy.
 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu